LANDBRUGET PÅ SKJOLDEMOSE


Skjoldemose drives som et moderne planteavlsbrug med korn, frø og juletræer.
Vi tilstræber en god blanding af vår og vintersæds afgrøder som hvede til brød og
byg til malt. Vi dyrker forskellige græsfrø til plænegræsser som rajgræs og engrapgræs.
Jagten på Skjoldemose er på nuværende tidspunkt udlejet.