Hovedbygning


Sydøst for Skjoldemose i skoven der kaldes Mændenes Lykke, ligger et gammelt voldsted, hvor gården oprindelig har ligget.
I 1528 opførte Corfitz Hardenberg Skjoldemose på det sted, hvor det nu ligger, men der er ikke bygninger tilbage fra den tid. 1662 opførte Otte Krag den nuværende hovedbygning.
Over hoveddøren sidder en sandsten med en inskription samt Krag’ernes og Rosenkrantz’ernes våben.
I ca. 1856 byggedes de kamtakkede gavle på hovedbygningen af baron Carl H. D. V. Schaffalitzky de Muckadell og endvidere blev  kalkpudset revet af hovedbygningen, som formodentlig har været hvid i ca. 100 år.
Herved kom de smukke gamle munkesten frem igen, og samtidig blev vinduerne gjort større.
1880 brændte en stor del af avlsgården, og tilbage i dag står kun den gamle lade (frøtørreri og maskinlade) og den gamle smedje ved gårdens indkørsel.
De røde bygninger, der nu danner rammen om gårdspladsen, opførtes 1881 efter branden i 1880, og de voldgrave som omgav gården blev ved samme lejlighed fyldt op.
I 1916 bliver halvtårnet med tårnuret opført og hovedbygningen gennemgik en modernisering, hvor der bl.a. bliver lagt elektricitet ind.
Den 3. december 1999 var det et voldsomt stormvejr, – det værste i 100 år, hvor tagene på bygningerne blev kraftigt beskadigede.
Som følge heraf fik bl.a. den gamle lade og hovedbygningen nye tage. Hestestalden til arbejdshestene, der lå modsat hovedbygningen, blev så stærkt beskadiget under stormen at man valgte at rive den ned.
Tilbage står nu et vandtrug og en anlagt græsplæne.