BYGNINGERNE

I 1868 istandsatte man hovedbygningen og forsynede den med buede gavle. De øvrige bygninger, der
sammen med hovedbygningen dannede et gårdsrum, var opført i bindingsværk med stråtag og omgivet
af en voldgrav. Disse bygninger nedbrændte i 1880. Den daværende ejer, Hofjægermester baron
Carl Henrik Ditlev Vilhelm Schaffalitzky de Muckadell, dækkede voldgraven til og opførte den nuværende
forpagterfløj mod øst og to hestestalde – en mod vest og en mod syd. Sidstnævnte hestestald mod syd
blev revet ned i år 2000. Disse tre bygninger danner i dag et gårdsrum på 5500 m2.
 
 
 
AVLSBYGNINGERNE
Vest for bygningerne ligger et u-formet bygningskompleks med to store lader på ca. 900 m2 hver og er
forbundet med en kostald på 800 m2. Den ældste af laderne er opført i 1810 på samme tid som den
anlagte smedie, der ligger lige uden for gården. I 1916 vælger man at ombygge hovedbygningen til sin
nuværende form. Gården er omringet af et 350 år gammelt stengærde, der er opført i marksten og lagt
med hænder. Læs mere om salg af marksten her