HISTORIE

De første nedskrivninger om Skjoldemose rækker således helt tilbage til 1365, og den første ejer siges
at være Petrus Nicolaj Hardenberg.
Ca. 1 km. sydøst for gården ligger et gammelt voldsted, som menes at have været det oprindelige
Skoldemose. Den nuværende hovedbygning til Skjoldemose er den tredie i rækken og er bygget i 1662
af Otto Krag. Hovedbygningen er opført i røde munkesten og er fordelt på 2 stokværk.
Tilsammen udgør de, med de dybe og hvælvede kældre, et areal på 1000 m2. Over hovedindgangen
ses “Kragernes våben” samt det indgraverede årstal “1662”.Læs mere her 

Ulrich på Skjoldemose


 
1. generation
Justus Sigismund Ulrich (født d. 14. september, 1871 – død d. 10. marts, 1949.)
Gift d. 25. September, 1901 med Ingeborg Marie Ulrich født Krenchel (født 23. januar 1885 i
Karlslunde – død 10. maj, 1946).
I 1905 købte Justus Sigismund Ulrich herregården, Skjoldemose og var således godsejer i
perioden 1905 – 1949.
 
2. generation
Niels Brock Ulrich (født d. 21. november, 1903 – død d. 26. januar, 1973.) Gift med Anna Louise
Ulrich, født Mathiesen (født d. 20. maj, 1916 i Peking – død 24. maj 2000).
I 1949 overtog Niels Brock Ulrich Skjoldemose sammen med sin bror Per Ulrich efter sin far,
Justus Sigismund Ulrich. Allerede året efter i 1950 deler de to brødre ejendommen således,
at Per Ulrich overtager skovarealet og Niels Brock Ulrich overtager selve Skjoldemose med
tilhørende landbrug og var således godsejer i perioden 1949 – 1967.
 
3. generation
Christian Niels Brock Ulrich: – født d. 8. Marts 1939 i Faaborg. Kammerherre og hofjægermester.
Gift d. 13. juni, 1964 med Inge Lise Ulrich født Selchau-Hansen.
Parret har 4 børn.
Fra 1967 – 2001 var Christian Niels Brock Ulrich godsejer på Skjoldemose. Udover sit yirke som
landmand, blev C. N. B. U. valgt ind i Patriotisk Selskabs bestyrelse i 1978 og formand fra
1982 til 1997.
I 1985 valgt til formand for De Fynske Landboforeningers bestyrelse til 1997.
I 1985 medlem af De Danske Landboforeningers bestyrelse til 1997.
Medlem af Landbrugsrådet og medlem af bestyrelsen af Finansieringsfonden af 1963 indtil 1997.
Medlem af Danagro Adviser A/S`bestyrelse.
Formand for Landbrugets Kulturfond 1995-2007.
Indvalgt i repræsentantskabet for Alm. Brand i 1978.
Valgt ind i tilsynsrådet i 1986. og valgt som formand i 1992 og gik af som formand i 2009.
Endvidere formand for Gefion A/S.
Medlem af Egebjerg Kommunalbestyrelse valgt for Det Konservative Folkeparti fra 2002 til og med 2006.
Sad 2009 i Svendborg byråd for Det konservative Folkeparti.
Medlem af Den Fynske Bladfonds bestyrelse til 2009.
Medlem af Hedeselskabets repræsentantskab til 2009.
D. 26. september 1994 modtog Christian Niels Brock Ulrich titlen “ridder af Dannebrogordenen”.
D. 1. januar 1990 udnævnes Christian N. B. Ulrich til Hofjægermester.
D. 1. januar 2001 udnævnes Christian N. B. Ulrich til Kammerherre
 
Inge Lise Ulrich – ”Putte”: – født på Alslevgård v. Karise d. 19. april 1939.
1978 medlem af skolenævnet ved Stenstrup Skole og formand fra 1982-90.
Medlem af skolekommissionen Egebjerg Kommune 1978-1990.
Udover at være ansvarlig for den daglige administration af Skjoldemose, er Inge Lise Ulrich siden 1988
også formand for Foreningen til Køre- og Ridehesteavlens Fremme i Fyns Stift. Foreningen er en godt
100 år gammel forening med en stærk tilknytning til Brahetrolleborg Gods og hedder derfor i daglig tale Brahetrolleborgforeningen. http://www.brahetrolleborgforeningen.dk.
 

 
4. generation
Lars Niels Brock Ulrich: – født 9. juli 1967
Gift med Birte Désiréé Bretteville Ulrich født Lenzberg.
Parret har 3 børn.
I 2001 købte Lars Niels Brock Ulrich Skjoldemose af sin far Christian Niels Brock Ulrich og er således
den nuværende godsejer af Skjoldemose.
Lars Niels Brock Ulrich er uddannet landmand og driver i dag Skjoldemose som en innovativ virksomhed
med fokus på landbrug. Han har vist sig som en visionær godsejer, der sammen med sin fætter Anders
Christian Ulrich har skabt succesen ”Gorillapark”, – Danmarks bedste og største klatrepark.
Sideløbende har Lars Niels Brock Ulrich skabt en forretning i snedkerværkstedet på Skjoldemose, hvor man tilbyder diverse former for snedkerarbejde.
Skjoldemose huser filmproduktionsselskabet, Bandit Productions, der ejes og drives af hans hustru, Désiréé Bretteville Ulrich.
Désiréé Bretteville Ulrich – født d. 27. Juni 1975 i København.
Désiréé Bretteville Ulrich producerer film.
Med en baggrund på bl.a.TV2, TV3, BSkyB, VIACOM og CNBC driver hun virksomheden Bandit Productions,
hvor hun tilbyder ”skæve” film til hjemmesider. Læs mere